Izrada projekata za potpore iz EU fondova

Hrvatskim prijaviteljima dostupni su natječaji za bespovratna sredstva integriranog pretpristupnog fonda IPA, Programa EU, te budućeg Kohezijskog fonda i strukturnih fondova. Kako bi se izradio uspješan EU projekt, potrebno je analizirati dostupne EU natječaje, odabrati natječaj koji svojim uvjetima najviše odgovara projektnoj ideji, oblikovati projekt u skladu sa zahtjevima natječaja, uspostaviti projektno partnerstvo te ispuniti natječajnu dokumentaciju.

Stoga je poznavanje EU fondova, prihvatljivih EU natječaja te metodologije oblikovanja, planiranja i pripreme EU projekta ključno za dobivanje bespovratnih EU sredstava.

Vođenje projekta i komunikacija te planiranje provedbe uključujući određivanje ključnih točaka (milestones), planiranje upravljanja rizicima, upravljanje projektnim timom, integrirani pristup provedbe, financijsko upravljanje i planiranje novčanog tijeka, administrativno vođenje projektne dokumentacije te savjetovanje tijekom provedbe.

Dosadašnja iskustva pokazuju da radi lošeg planiranja i nepoštivanja procedura velika većina korisnika sredstava ne uspjeva iskoristiti 100% predviđenih sredstava, a često se događa da korisnici moraju vratiti dodijeljena grant sredstva ukoliko ne ostvare planirane ciljeve (predviđene projektnom prijavom).

Tvrtka smo sa bogatim iskustvom u pisanju, prijavi, provedbi i evaluaciji EU projekata i projekata financiranih putem ostalih institucija RH.
Do sada je u tom segmentu poslovanja već uspješno izrađeno i provedeno više od 100 projekata, te svojim radom i uspjehom postao vodeća konzultantska kuća specijalizirana za EU projekte.

Izrada  poslovnih planova 

Ukoliko nemate dovoljno vlastitih novaca za financiranje cjelokupnog projekta, ključno je na vrijeme osigurati izvore financijskih sredstava (i dugoročne i kratkoročne). To je proces koji započinje sa kvalitetnim poslovnim planom, u kojem na jasan, precizan i argumentiran način predstavljamo naš projekt i interes koji investitori mogu pronaći u njemu. Svaki zahtjev za kredit, leasing ili neku drugu vrstu financiranja je praćen izradom, u najmanju ruku poslovnog plana, a za financijski značajnije projekte investicijske studije.

Pružamo uslugu izrade poslovnog plana koji je najvažniji početni korak investitora jer ima za cilj detaljno razraditi početnu ideju. Uz to vršimo uslugu pripreme dokumentacije za ishođenje kredita kod poslovnih banaka i HBOR-a te savjetujemo naše klijente kako najjednostavnije i najbrže ishoditi kreditna sredstva kod neke od poslovnih banaka ili HBOR-a.