Virtualni ured

Usluga uključuje primanje pošte koja se otvara, skenira i šalje na prethodno dogovoreni e-mail. Usluga ne uključuje kataloge, letke i promotivne materijale. Prekomjerno primanje pošte kod poslovnih modela koji se baziraju na primanju i slanju pošte nisu uključeni u cijenu. Normalan obim primanja pošte i računa bio bi do 30 pošiljki u kalendarskom mjesecu.
Uz ugovor od pet godina cijena usluge je 100 EUR godišnje, a za godišnji ugovor cijena je 150 EUR godišnje. Cijene su bez PDV-a.
Cijena je uistinu godišnja, za punih 12 mjeseci od dana potpisa Ugovora.

Potrebna Vam je adresa za prijavu trgovačkog društva?

Za trgovačka društva kojima je potrebna poslovna adresa za prijavu društva u Zagrebu u užem centru i Poreznoj upravi, ali za njihov poslovni koncept prostor nije potreban. Jednostavnije Vam je unajmiti adresu za primanje pošte i registraciju poslovnog prostora. Za Vas smo uveli uslugu najma poslovne adrese. Najam poslovne adrese u Zagrebu 360 eura +PDV. Najam poslovne adrese sadrži i primanje obične pošte bez obrade na adresi po dogovoru.

Trebam li virtualni ured?

Virtualni ured funkcionira kao udaljeni ured gdje zaposlenici obavljaju zadatke putem interneta, bez obzira na vrijeme ili mjesto gdje se nalaze. Rukovoditelji i management s druge strane imaju pregled i uvid u evidencije učinjenog, kontrolu odstupanja od planova itd.. Pristup mailu moguć je sa mobitela, računala ili laptopa, isto kao i pristup aplikaciji koja djelatnicima služi kao platforma za rad. Svi podaci pri tom su dostupni svakom sa svakog mjesta, u sklopu ovlasti koje su dodijeljene.
Većina poduzetnika teži smanjenju troškova poslovanja ujedno nastojeći zadržati kvaliteti rada i pružene usluge. Trošak najma poslovnog prostora te ostali troškova koje podrazumijeva rad u fizički oformljenim uredima, mnogima je stavka koja znatno opterećuje poslovanje. S druge pak strane kvalitetni zaposlenici faktor su kojem će mudar poslodavac posvetiti maksimalnu pažnju, te se barijere udaljenosti mjesta stanovanja zaposlenika od lokacije tvrtke, rješavanju na razne načine. Razvoj tehnologija omogućava razvoj aplikacija koje nisu fizički vezane za pojedino računalo, već su smještene na serverima kojima se može pristupati sa bilo koje lokacije koja ima vezu na internet. Tvrtke kojima to način poslovanja omogućava, okreću se formiranju virtualnih ureda ili reorganiziraju poslovanje na način da jedan dio poslovanja prebacuju u virtualni segment odnosno na internet. Ovaj način organizacije naročito je pogodan za djelatnosti gdje zaposlenici mogu posao obavljati bilo gdje bez nužnosti dolaska u prostorije poslodavca.
Virtualni ured, tj. najam poslovne adrese ili najam adrese za registraciju trgovačkog društva praktična je usluga iz više razloga.
Prvi i najčešći razlog je da ne želite kućnu adresu vezati uz firmu. Drugi česti razlog je da nemate vlastiti prostor u Republici Hrvatskoj u kojem možete registrirati društvo. Zna se dogoditi da ste registrirali poslovnu adresu, a od vlasnika ili suvlasnika prostora ne možete dobiti suglasnost za najam prostora. I u tom slučaju je ovo usluga za Vas.

Usluga uz virtualni ured – individualni poštanski sandučić

U cijenu je uključen i poštanski sandučić Želite doći do svoje pošte u bilo kojem trenutku? Imate i svoj sandučić i sami uzimati svoju poštu ili preuzimati poštu u uredu kod nas u vremenu od 8 do 20 sati.
Što to zapravo znači?
To znači da će pošta koja dolazi na Vašu firmu doći u naš zajednički sandučić . Nakon što poštu otvorimo, skeniramo i Vama pošaljemo na e-mail presliku, istu ćemo spremiti u dogovoreni sandučić ili je možete preuzeti u našem uredu.
Ova usluga je uistinu praktična jer Vam osigurava pristup pošti u bilo kojem trenutku te ne trebate čekati i dogovarati preuzimanje.

Kakav je postupak? Gdje započeti?

Ako se odlučite na našu uslugu najma poslovne adrese, javite nam se na kontakt telefon +385 3701194 ili na naš kontakt obrazac u kontakt izborniku.
Za početak nam je potrebna Vaša e-mail adresa kako bi Vam poslali ponudu za najam. Navedite želite li ugovor na jednu godinu ili na pet godina te podatke potrebne za izradu suglasnosti za registriranje društva na našoj adresi koja će Vam biti potrebna za registraciju. Podaci potrebni za izradu suglasnosti su Vaše ime, prezime, OIB i adresa prebivališta.
Nakon što zaprimimo Vašu uplatu na e-mail adresu poslat ćemo Vam račun za uplaćeni predujam i suglasnost.

Naša adresa na koju prijavljujete trgovačko društvo je Međimurska 19, Zagreb ili Bleiweisova 33, ili Ulica Milivoja Matošeca 6, Zagreb

Kada Trgovački sud u Zagrebu upiše trgovačko društvo i javni bilježnik javi da je dobio rješenje, izradite pečat. Pečat će Vam trebati iako postoje pravilnici i zakoni koji propisuju da se više ne koristi. Koristi se. Porezna uprava Vam neće prihvatiti ugovore bez pečata, a susretat ćete se i dalje s partnerima koji će tražiti pečat.

Adresa za primanje/preuzimanje pošte je Međimurska 19 ili Bleiweisova 33, ili Ulica Milivoja Matošeca 6, Zagreb

Kada imate sve spremno, javite nam se i mi ćemo pripremiti ugovor.
S ugovorom o najmu i ostalom dokumentacijom idete u Poreznu upravu. U Poreznoj upravi će tražiti da im date ugovor o najmu i ugovor o pružanju knjigovodstvenih usluga.
Porezna uprava kojoj će pripadati Vaše društvo je na adresi Trg Francuske Republike 15, Zagreb

Za poreznu upravu morate imati pripremljenu dokumentaciju:

 1. Prijava činjenica bitnih za oporezivanje_Pravilnik o provedbi OPZ-a,
  2. Preslika Rješenja Trgovačkog suda u Zagrebu,
  3. Preslika Obavijesti Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u,
  4. Preslika ugovora o obavljanju knjigovodstvenih usluga,
  5. Preslika ugovora o otvaranju poslovnog računa s potpisnim kartonom,
  6. Izjavu o početku obavljanja poslovne aktivnosti,
  7. Izjavu o tome ima li pravna osoba zaposlenih,
  8. Ugovor o najmu,
  9. Ukoliko želite ući odmah u sustav PDV-a ispunite i Obrazac P-PDV 1 – prijava u sustav PDVa,
  10. Društva koja ne žele ući u sustav PDV-a, a žele poslovat s društvima iz EU, trebaju ispuniti Obrazac P-PDV – prijava za PDVID broj. Zaokružite samo točku 4.,
  11. Potvrdu o socijalnom osiguranju za osobu ovlaštenu za zastupanje – za
  stranca iz države u kojoj je rezident (A1). Više o potvrdi A1 možete pronaći klikom na više o A1, a gdje možete izvaditi A1 potvrdu možete pronaći klikom na više.

Što kada Vam istekne ugovor?

Kada Vam istekne ugovor ponudit ćemo Vam potpisivanje novog ugovora za naredni period od godine dana. Ukoliko želite promijeniti sjedište, molim o Vas da promjenu napravite prije isteka ugovora.
Ukoliko u roku od 30 dana od dana isteka ugovora ne potpišete ugovor za novi vremenski period ili ne promijenite sjedište na drugu adresu, mi ćemo naplatiti naknadu za sjedište na našoj adresi te Vam poslati račun. Naknada za korištenje naše adrese za sjedište firme bez ugovorenih dodatnih usluga je 50 EUR + PDV te uslugu od 70 EUR + PDV za uslugu vraćanja pošte pošiljatelju. Ova cijena podrazumijeva samo korištenje adrese bez usluge zaprimanja pošte i/ili drugih usluga koje ugovorene usluge uključuju. Pošta koja Vam dođe nakon isteka ugovora, vraćat će se pošiljatelju. Također, ukoliko je Vaša usluga uključivala korištenje sandučića za koji ste dobili ključ koji niste vratili nakon isteka ugovora u roku od mjesec dana, naplatit ćemo i naknadu za izradu novog ključa u iznosu od 20 EUR + PDV.
S obzirom da je iznos neprodužena ugovora nakon isteka grace perioda do 140 EUR + PDV, a što je skoro kao godišnja naknada od 160 + PDV, predlažemo Vam da odaberete opciju produženja ugovora ili preseljenja.
Prvi posjet poreznom obvezniku primjenjuje se kod novoosnovanih poreznih obveznika nakon upisa u RPO, ali prema potrebi obavljat će se i periodične provjere promjene podataka bitnih za ažuriranje poreznih registra.

Pridružite se brojnim trgovačkim društvima koja su odabrala našu adresu za svoje sjedište